Vi håndterer personopplysningene dine på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler per 25. mai 2018. I disse retningslinjene beskriver vi hvordan vi samler inn personopplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss om våre retningslinjer. 

2. Innholdsfortegnelse 

Våre retningslinjer for integritet 

2 Innholdsfortegnelse 

2.1 Om personopplysninger og vår håndtering 

2.2 Kategorisering av håndtering 

2.3 Henvendelser om kontakt og tilbud 

2.3.1 Eksisterende kunder 

2.3.2 Tidligere kunder 

2.4 Andre formål for behandling av personopplysninger 

2.5 Direktemarkedsføring og hvordan du reserverer deg mot dette 

2.6 For mindreårige og våre tjenester 

2.7 Hvem deler vi personopplysninger med? 

2.8 Slik beskytter vi personopplysninger 

2.9 Rettigheter og valg 

2.10 Informasjonskapsler (cookies) 

2.11 Lenker til eksterne nettsteder 

2.12 Kontaktopplysninger 

2.13 Endringer i retningslinjene 

2.1 Om personopplysninger og vår håndtering 

En personopplysning er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar fysisk person. Dette omfatter for eksempel navn, IP-adresser og kontaktopplysninger. 

Behandling av personopplysninger omfatter det som skjer med personopplysningene. For eksempel innsamling, organisering, justering samt sletting av informasjonen. Både fra system og fysisk person. 

2.2 Kategorisering av håndtering 

2.3 Henvendelser om kontakt og tilbud 

Ved henvendelser om kontakt og tilbud lagrer vi navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, hjemmeside, hvilke tjenester dere søker hos oss samt en valgfri melding. 

Vi behandler disse personopplysningene for å kunne kontakte dere og sende dere tilbud. Disse personopplysningene bruker vi for å ivareta både vår og deres interesse for å behandle interessehenvendelser. Denne informasjonen lagres i to år (24 måneder) etter siste kontakt. 

2.3.1 Eksisterende kunder

Som eksisterende kunde lagrer vi den informasjonen som vi har fått ved kontakthenvendelser. Vi lagrer også den informasjonen dere oppgir til oss i løpet av samarbeidet for å kunne tilby best mulig service.

Dine personopplysninger lagres så lenge tjenestene våre brukes og så lenge det finnes en lovpålagt plikt til å ta vare på informasjonen. For eksempel Bokføringsloven, der vi har en lovpålagt plikt til å ta vare på informasjonen i minst sju år. 

2.3.2 Tidligere kunder 

Som tidligere kunde har vi lagret den informasjonen vi har fått ved kontakthenvendelser for å bistå med support eller flere tjenester ved behov. Vi lagret også den informasjonen dere oppga til oss i løpet av samarbeidet. 

Dine personopplysninger lagres i to år (24 måneder) så lenge det finnes en lovpålagt plikt til å ta vare på informasjonen. For eksempel Bokføringsloven, der vi har en lovpålagt plikt til å ta vare på informasjonen i minst sju år. 

2.4 Andre formål for behandling av personopplysninger 

De dataene vi samler inn i de digitale kanalene og tjenestene våre, behandles av oss og partnere som beskrevet ovenfor, men også for følgende formål: 

  • For statistikk, analyser og markedsundersøkelser 
  • For systemadministrasjon 
  • For å vurdere, teste og forbedre sidene og tjenestene våre med mer 
  • For å lage og rette relevant kommunikasjon, tjenester og tilbud. For eksempel på grunnlag av kundeprofilering og segmentering.

Opplysninger som behandler, er for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, hjemmeside, indentifikasjonsopplysninger, stedsinformasjon, hvilke tjenester dere søker hos oss samt en valgfri melding. Videre kan tekniske data slik som hvilken enhet du bruker, IP-adresse, unik enhets-ID, cookieinformasjon samt nettlesertype. Innsamlingen skjer både ved bruk av skjemaer, sosiale medier og nedlasting av materiell. 

Behandling og lagring av personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår og deres interesse for kontakt og utvikling av tjenestene våre. Denne berettigede interessen er også et juridisk grunnlag for å lagre personopplysningene. Vår vurdering er at vår berettigede interesse for kontakt og utvikling av tjeneste våre veier tyngre enn din interesse for å beskytte din personlige integritet. 

2.5 Direktemarkedsføring og hvordan du reserverer deg mot dette 

Vår direktemarkedsføring skjer først og fremst via e-post, sms eller målrettet annonsering. Vi behandler personopplysningene dine for vår direktemarkedsføring basert på vår berettigede interesse for å tilby våre tjenester. Vår vurdering er at vår berettigede interesse for kontakt og utvikling av tjeneste våre veier tyngre enn din interesse for å beskytte din personlige integritet. Hvis du vil reservere deg mot direktemarkedsføring, kan du kontakte oss på info@brabag.se 

2.6 For mindreårige og våre tjenester 

Når du oppgir personopplysninger, samtykker du til at vi behandler personopplysningene. Samtidig bekrefter du at du er 18 år eller eldre, eller at du har verges eller foresattes samtykke for vår behandling av personopplysninger. 

2.7 Hvem deler vi personopplysninger med? 

Vi deler personopplysninger med andre selskaper og organisasjoner som behandler personopplysningene på våre vegne. Vi gjør dette for å kunne drive og utvikle virksomheten vår. 

Vi kan dele informasjon og personopplysninger med samarbeidspartnere, frilansere og selskaper som involveres for å utføre tjenestene våre. Vår vurdering er at vår berettigede interesse for å utføre tjeneste våre på best mulig måte veier tyngre enn din interesse for å beskytte din personlige integritet.

2.8 Slik beskytter vi personopplysninger 

Vi bruker eksterne IT-systemer og IT-tjenester for lagring av personopplysninger. For eksempel krypteringstjenester og påloggingsopplysninger eller Google-produkter for lagring av informasjon m.m. 

Personopplysninger deles kun med enkeltpersoner eller selskaper som har behov for dine personopplysninger for å kunne utføre våre tjenester. 

2.9 Rettigheter og valg 

Du som bruker har rett til å kreve en registerutskrift av de personopplysningene vi har om deg. Ved feilaktige opplysninger kan du kreve at vi retter disse. Du har samtidig rett til å kreve at vi sletter de personopplysningene vi har om deg. Du kan også kreve å få begrenset disse eller komme med innvendinger mot bestemte typer av behandling som vi gjør. Du kan også kreve å få utlevert personopplysninger for å ta dem med til en annen aktør. Dersom du vil gjøre bruk av noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på info@brabag.se

2.10 Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie) er informasjon som et nettsted lagrer på brukerens datamaskin. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og for at bestemte funksjoner skal fungere korrekt. I en informasjonskapsel er det samtidig mulig å følge en brukers surfing, noe som gjør det mulig for oss å tilpasse dine besøk. Informasjonskapsler brukes også for statistikk over hvordan et nettsted brukes og for målrettede tilbud og markedsføring til deg. 

Du som bruker har mulighet til å stille inn hvordan nettleseren håndterer informasjonskapsler. For eksempel kan man stille inn at man vil bli informert når en informasjonskapsel lagres, noe som vanligvis kan godtas eller avvises. Hvis man avviser informasjonskapsler, kan enkelte av onlinetjenestene våre slutte å fungere korrekt. 

2.11 Lenker til eksterne nettsteder 

På www.brabag.se finnes det lenker til eksterne parter. Vi har ikke kontroll over innholdet på disse sidene og har ikke ansvar for disse. Ved bruk av andre nettsteder oppfordrer vi deg til å undersøke vilkårene for behandling av personopplysninger.

2.12 Kontaktopplysninger 

www.brabag.se
info@brabag.se

2.13 Endringer i retningslinjene 

Vi kan komme til å endre disse retningslinjene blant annet på grunn av endringer i gjeldende personvernlover. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden vår. 

Sist oppdatert: 2021-07-08